O nas

W latach 1869-1870 powstały na ziemiach polskich trzy pierwsze stowarzyszenia spożywcze: „Merkury” w Warszawie, Zgoda” w Płocku i „Oszczędność” w Radomiu.

Statut Stowarzyszenia Spożywczego „Oszczędność” został zatwierdzony 13.VIII.1869 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych Rosji w Petersburgu. Ziemie polskie znajdowały się wówczas pod zaborami. Był to bardzo trudny okres historyczny. Początki ruchu spółdzielczego spożywców w Radomiu kreślą zatem jednocześnie pierwsze karty historii spółdzielczości spożywców w skali całego obszaru ziem polskich.

Pierwszy sklep należący do Stowarzyszenia „Oszczędność” mieścił się w domu Michalskiego (obecny sklep „Kasia” przy ul. Żeromskiego 4), a od 1901 roku został przeniesiony do domu Golczewskiego (obecnie ul. Żeromskiego 33 róg ul. Focha). Drugi sklep został zlokalizowany w przemysłowej, peryferyjnej dzielnicy robotniczej przy ul. Nowy świat (obecnie ul. Limanowskiego).

Na dalsze losy spółdzielczości spożywców w Radomiu, po okresie zaborów miały duży wpływ kolejne wydarzenia historyczne przynosząc zmiany gospodarcze, ustrojowe i polityczne.

Spółdzielnia przetrwała zarówno pierwszą i drugą wojnę światową, okres centralnie sterownej gospodarki socjalistycznej, stan wojenny, a następnie okres transformacji prowadzącej do ukształtowania kapitalistycznej gospodarki opartej na wolnym rynku i konkurencji działających na nim podmiotów.

Spółdzielnia „Społem” w Radomiu przeżywała w czasie swego długoletniego istnienia także liczne reorganizacje wewnętrzne i zmiany organizacyjne. W 1953r. utworzono w ramach PSS samodzielne oddziały. Następnie w 1960 r. dokonano ich połączenia.

Dużym wydarzeniem reorganizacyjnym było utworzenie od 1966r. „Społem” Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Kielcach, w skład której weszły wszystkie działające na terenie województwa kieleckiego spółdzielnie spożywców. Była to akcja ogólnokrajowa.

W 1975 r. został wprowadzony nowy podział administracyjny. Ilość województw z 17-tu zwiększono do 49. W ten sposób Radom stał się województwem, w którym zaczęła działać po podziale WSS Kielce – Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców w Radomiu. W 1983 r. nastąpił podział WSS Radom, w wyniku którego powołane zostały do życia 3 samodzielne spółdzielnie spożywców w Radomiu, Grójcu i Pionkach.

Od 1.08.1983 r. istnieje nazwa „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Radomiu utracona 1.07.1966 r.

Od 1.04.2019 r. Spółdzielnia uległa przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą SPOŁEM RADOM.