Ogłoszenia / Przetargi


Radom dnia 10.06.2024r.

Ogłoszenie

Zarząd Spółki SPOŁEM RADOM z siedzibą w Radomiu przy ul. Sienkiewicza 8, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000775036, o kapitale zakładowym 1.070.000,00 zł. opłaconym w całości („Spółka”), działając na podstawie art. 235 §1 i 238 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 pkt. 4 i 6 Umowy Spółki, niniejszym zawiadamia, że zwołuje VI Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników („Zgromadzenie”) na dzień 25.06.2024r. godz. 17:00 w Sali Konferencyjnej Spółki przy ul. Żeromskiego 42 w Radomiu .


INFORMACJA DLA POSIADACZY KARTY KLIENTA

Uprzejmie informujemy, że punkty zebrane na karcie są ważne 12 miesięcy.
1 kwietnia 2023 r. dezaktywują się punkty starsze niż rok.

Społem Radom Sp. z o.o.

Pkt 6 Regulaminu Programu lojalnościowego „Społem znaczy razem”


Rada Nadzorcza

Społem Radom Spółka z o. o. w Radomiu ul. Sienkiewicza 8 zaprasza do składania ofert  na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.01.2022-31.12.2022 , 01.01.2023-31.12.2023

Przewidywany termin dla sporządzenia sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.01.2022-31.12.2022

1) badanie do 31.03.2023
2) przekazanie sprawozdania z badania do 10.04.2023

Przewidywany termin dla sporządzenia sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.01.2023-31.12.2023

1) badanie do 31.03.2024
2) przekazanie sprawozdania z badania do 10.04.2024

Pisemne oferty należy przesłać na adres siedziby Spółki lub osobiście złożyć w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ oferta na badanie sprawozdania finansowego ” do dnia 20 października 2022 r.

 


Radom dnia 02.03.2021r.

Ogłoszenie

Zgodnie z §9 ust. 14 zarząd spółki wyznacza termin aukcji przypadającej na dzień 31.03.2021r. o godz. 12:00. Aukcja odbędzie się w siedzibie spółki przy ulicy Sienkiewicza 8 I piętro w świetlicy.

Aukcja się nie odbędzie w dniu 31.03.2021r. z powodu braku ofert.


SPOŁEM RADOM Sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy

Zapraszamy przedsiębiorców – sklepy detaliczne, sieci handlowe, hurtownie, szkoły, przedszkola, domy opieki społecznej, hotele, centra szkoleniowe oraz lokale gastronomiczne do współpracy w zakresie regularnych dostaw i sprzedaży produktów piekarniczych i cukierniczych produkcji własnej Społem Radom.

Wykorzystanie starannie dobranych surowców o wysokiej jakości oraz własnych tradycyjnych receptur pozwala nam wyjść naprzeciw indywidualnym oczekiwaniom naszych kontrahentów. Codzienny wypiek pieczywa i ciasteczek zapewnia świeżość naszych produktów, które charakteryzują się doskonałymi walorami smakowymi.

Wysoka jakość produktów, szeroki asortyment oraz przystępne ceny są gwarancją owocnej współpracy.

Kontakt: 571-313-274


SPOŁEM RADOM Sp. z o.o.

posiada do wynajęcia:

 

1. Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy o powierzchni 990 m2 przy ul. Żeromskiego 42 w Radomiu. Może być na : salę tańca, gastronomię, kręgielnię, siłownię lub dowolną inną działalność. Posiada windę towarową i osobową, dwie klatki schodowe.

Więcej informacji: e-mail: administracja@spolemradom.pl,tel: 571 313 276 lub 48 363-16-01

 

2. Do wynajęcia powierzchnie na reklamę wielkoformatową.

Więcej informacji: e-mail: administracja@spolemradom.pl,tel: 571 313 276 lub 48 363-16-01

 

3. Do wynajęcia powierzchnie biurowe w Radomiu przy ul. Żeromskiego 42 wraz z całkowicie urządzonymi  salami konferencyjnymi do korzystania w razie potrzeb.

Więcej informacji: e-mail: administracja@spolemradom.pl,tel: 571 313 276 lub 48 363-16-01

 


SPOŁEM RADOM Sp. z o.o.

poszukuje do najęcia:

 

1. Poszukujemy do najęcia lokali handlowych o powierzchni do 50 m2 w Radomiu i najbliższej okolicy, z przeznaczeniem na sklepy nabiałowo-piekarnicze.

Zainteresowanych prosimy o kontakt e-mail: administracja@spolemradom.pl lub pod numerem telefonu 571 313 276 lub 48 363-16-01

 


 

OGŁOSZENIE

 

Regulamin obrotu udziałami w SPOŁEM RADOM Sp. z o.o. w Radomiu jest dostępny w siedzibie spółki przy ulicy Sienkiewicza 8  w pokoju nr 20.