Ogłoszenia / Przetargi

Radom dnia 12.08.2020r.

Ogłoszenie

Zarząd Spółki z siedzibą w Radomiu przy ul. Sienkiewicza 8, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000775036, o kapitale zakładowym 1.070.000,00 zł. opłaconym w całości („Spółka”), działając na podstawie art. 235 §1 i 238 §1, 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 pkt. 4, 6 Umowy Spółki, niniejszym zawiadamia, że zwołuje II Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników („Zgromadzenie”) na dzień 08.09.2020r. godz. 17:00 w Sali Konferencyjnej Spółki przy ul. Żeromskiego 42 w Radomiu.


Radom dnia 12.08.2020r.

Ogłoszenie

Zgodnie z §9 ust. 14 zarząd spółki wyznacza termin aukcji przypadającej na dzień 15.09.2020r. o godz. 12:00. Aukcja odbędzie się w siedzibie spółki przy ulicy Sienkiewicza 8 I piętro w świetlicy.

Aukcja się nie odbędzie w dniu 15.09.2020r. z powodu braku ofert.


SPOŁEM RADOM Sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy

Zapraszamy przedsiębiorców – sklepy detaliczne, sieci handlowe, hurtownie, szkoły, przedszkola, domy opieki społecznej, hotele, centra szkoleniowe oraz lokale gastronomiczne do współpracy w zakresie regularnych dostaw i sprzedaży produktów piekarniczych i cukierniczych produkcji własnej Społem Radom.

Wykorzystanie starannie dobranych surowców o wysokiej jakości oraz własnych tradycyjnych receptur pozwala nam wyjść naprzeciw indywidualnym oczekiwaniom naszych kontrahentów. Codzienny wypiek pieczywa i ciasteczek zapewnia świeżość naszych produktów, które charakteryzują się doskonałymi walorami smakowymi.

Wysoka jakość produktów, szeroki asortyment oraz przystępne ceny są gwarancją owocnej współpracy.

Kontakt: 571-313-274


SPOŁEM RADOM Sp. z o.o.

posiada do wynajęcia:

 

1. Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy o powierzchni 990 m2 przy ul. Żeromskiego 42 w Radomiu. Może być na : salę tańca, gastronomię, kręgielnię, siłownię lub dowolną inną działalność. Posiada windę towarową i osobową, dwie klatki schodowe.

Więcej informacji: e-mail: administracja@spolemradom.pl,tel: 571 313 276 lub 48 363-16-01

 

2. Do wynajęcia powierzchnie na reklamę wielkoformatową.

Więcej informacji: e-mail: administracja@spolemradom.pl,tel: 571 313 276 lub 48 363-16-01

 

3. Do wynajęcia powierzchnie biurowe w Radomiu przy ul. Żeromskiego 42 wraz z całkowicie urządzonymi  salami konferencyjnymi do korzystania w razie potrzeb.

Więcej informacji: e-mail: administracja@spolemradom.pl,tel: 571 313 276 lub 48 363-16-01

 


SPOŁEM RADOM Sp. z o.o.

poszukuje do najęcia:

 

1. Poszukujemy do najęcia lokali handlowych o powierzchni do 50 m2 w Radomiu i najbliższej okolicy, z przeznaczeniem na sklepy nabiałowo-piekarnicze.

Zainteresowanych prosimy o kontakt e-mail: administracja@spolemradom.pl lub pod numerem telefonu 571 313 276 lub 48 363-16-01

 


SPOŁEM RADOM Sp. z o.o.

posiada do sprzedania :

 

1. Działkę o powierzchni 5452 m2 ul. Żeromskiego 102, wraz z budynkiem magazynowo-handlowy, trzy kondygnacyjny o łącznej powierzchni użytkowej 3946,71 m2. Powierzchnia kondygnacji 1200 m2.
Nieruchomość ogrodzona z utwardzonym placem i rampami.

Cena wywoławcza 5 000 000 zł.

Więcej informacji: e-mail: administracja@spolemradom.pl,tel: 571 313 276 lub 48 363-16-01


OGŁOSZENIE

 

Regulamin obrotu udziałami w SPOŁEM RADOM Sp. z o.o. w Radomiu jest dostępny w siedzibie spółki przy ulicy Sienkiewicza 8  w pokoju nr 20.